Thay pin iPad các đời, Thay pin zin cho iPad có bảo hành